Pod koniec roku w branży motoryzacyjnej w Polsce pracowało 138 tysięcy osób, co oznacza, że pracę stracił średnio co dziesiąty zatrudniony. Jednak ożywienie na rynku wśród krajów Unii Europejskiej spowodowało, że nagle na gwałt branża motoryzacyjna potrzebuje pracowników. Do agencji pracy zaczęły napływać nowe zlecenia z firm motoryzacyjnych. W najbliższych tygodniach firmy motoryzacyjne planują zatrudnić około tysiąca osób. Jednak nie wszystkie nowe zatrudnione osoby zostaną etatowymi pracownikami. Większość nowych umów zostanie podpisana z pracownikami tymczasowymi. Auta wyprodukowane w polskich fabrykach w ilości prawie 97% oraz podobna ilość części samochodowych trafia na eksport przeważnie do krajów Unii Europejskiej. Z powodu kryzysu pod koniec ubiegłego roku wartość polskiego eksportu spadła poniżej 1 miliarda euro. Z pomocą polskiej branży motoryzacyjnej przyszły rządy kilku krajów Unii Europejskiej, z rządem niemieckim na czele. Najlepiej radzącą sobie firmą w dobie kryzysu jest Fiat Auto Poland, który jako jedyny zwiększa systematycznie produkcję samochodów w porównaniu do 2008 roku. Na tej sytuacji korzystają również kooperanci fabryki, którzy również zwiększają produkcję i zatrudnienie.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Od dawna wiadomo, że stres jaki towarzyszy nam w momencie utraty pracy może stać się przyczyną poważnych problemów ze zdrowiem. Zdaniem amerykańskich naukowców, nawet szybkie znalezienie pracy nie zmniejsza ryzyka nadciśnienia, chorób serca, cukrzycy. Niestety w obecnych czasach utrata pracy grozi każdemu, dlatego też należy zrobić wszystko, aby złe skutki utraty pracy zminimalizować. Dr Katte Strully z Harvardu przeprowadził badania, z których wynika, że u zdrowych osób, które straciły pracę z powodu zamknięcia ich zakładu pracy, ryzyko zachorowania zwiększyło się o 83%. Znaczenia tutaj nie miał fakt czy była to praca fizyczna, czy umysłowa. Ryzyko wystąpienia choroby nie zmniejszyło się nawet wtedy kiedy osoby znalazły zatrudnienie. Trochę inaczej sytuacja wygląda wtedy kiedy pracownik sam złoży wymówienie lub zostanie zwolniony. W takiej sytuacji u pracownika fizycznego ryzyko wystąpienia chorób podwoiło się, natomiast u pracownika umysłowego nie miało większego wpływu na zdrowie. Biorąc pod uwagę te badania nie należy lekceważyć wpływu jaki ma recesja i wzrost bezrobocia na zdrowie.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Ośrodek Badania Opinii Społecznych PENTOR wraz z ABR Opinia przeprowadził badania wśród pracodawców. Ich celem było poznanie czy planują oni zwolnienia pracowników w najbliższym czasie. Wyniki są bardzo optymistyczne. Siedemdziesiąt cztery procent respondentów nie zamierza ograniczyć miejsc pracy w swoich firmach. Dwadzieścia cztery procent zwolni pracowników. Tylko cztery procent nie mogło się określić. Wspomniane badanie dotyczyło również tego ile może potrwać recesja w polskiej gospodarce. Trzydzieści osiem procent ankietowanych stwierdziło, że pod koniec 2009 sytuacja powinna ulec polepszeniu. Czterdzieści procent jest zdania, że obecna sytuacja będzie trwać jeszcze dwa lata. Trzynaście procent jest pesymistami i uważa, że kryzys może potrwać dłużej niż dwa lata. Zdecydowana większość firm, bo aż dziewięćdziesiąt pięć procent nie planuje zwiesić swojej działalności ze względu na panujący kryzys gospodarczy. Jednocześnie większość przedsiębiorców jest pesymistami jeśli chodzi o rozwój swojej firmy. Stosunkowo niewielka ich część wierzy w poprawę sytuacji. W badaniu wzięło udział dwieście firm.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Około pięciuset osób znajdzie zatrudnienie w Niepołomicach koło Krakowa. To właśnie tutaj swoją fabrykę otworzyła firma Nidec Motors & Actuators. Jest ona producentem części samochodowych. Warte podkreślenia jest to, że jest to japońska firma. Koszt całej inwestycji pochłonął kwotę pięćdziesięciu sześciu milionów złotych. Przedstawiony poziom zatrudnienia ma być osiągnięty w 2011 roku. Obecnie prace znalazło 300 pracowników. Firma ma zamiar dalej się rozwijać. Docelowo prace może w niej znaleźć siedmiuset pięćdziesięciu pracowników. Oczywiście wszystko będzie uzależnione od poziomu zamówień. Fabryka została umiejscowiona w krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Będzie produkować silniki i napędy elektryczne do szyberdachów, siedzeń i innych części. Cała inwestycja dostała wsparcie z budżetu państwa w wysokości 2,9 milionów złotych. Japońska firma dostarcza swoje produkty do firm branż IT, przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i maszynowego. Firma ma również swoje placówki w Niemczech i Hiszpanii.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Bezzwrotne dotacje na podjęcie własnej działalności dla osób bezrobotnych było priorytetem dla Urzędów Pracy. W tym roku zainteresowanie ta formą pomocy było bardzo duże. Niektóre urzędy wstrzymały przyjmowanie wniosków. Związane jest to z wyczerpaniem się środków na ten program. Każdy bezrobotny może liczyć na pomoc w wysokości 18,6 tysięcy złotych. Środki ten cel pochodzą z różnych źródeł. Urzędy Pracy pozyskują je z Funduszu Pracy, z budżetu województwa na działalność gospodarczą, że środków unijnych a także z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków znacznie przewyższa dostępne środki. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Katowicach. W innych ośrodkach jak np. w Łodzi pieniędzy może zabraknąć w drugiej połowie roku. Są jednak urzędy gdzie pieniędzy na pewno nie zabraknie. Chodzi o Warszawę. Tutaj nie podpisano jednak jeszcze żadnej umowy. Urząd Pracy w Łodzi ma środki na 330 dotacji. Do tej pory przyznano 123 wnioski. Dyrektorzy z UP wiedzą, że będą musieli wystąpić z prośba do rządu o przekazanie dodatkowych środków na ten cel.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Chińska firma Lenowo, która jest trzecim na świecie producentem komputerów oficjalnie zrezygnowała z budowy fabryki w Legnickim Polu. Bez wątpienia jest to duża strata dla lokalnych mieszkańców jak i dla całego regionu. Docelowo w firmie miało znaleźć zatrudnienie tysiąc trzysta pracowników. Decyzja ta była spodziewana już od dłuższego czasu. W komunikacie, który został opublikowany LENOWO zrezygnowało z otwarcia nowej fabryki ze względu na nie dotrzymanie przez firmę budującą obiekt terminów i nie wywiązania się z umowy. Generalny wykonawca zbankrutował. Wszyscy pracownicy, którzy byli związani umowami z LENOWO zostali poinformowani o podjętej decyzji. Na pewno nie zostaną pozostawieni sami sobie. Firma zamierza się wywiązać ze wszystkich swoich zobowiązań wobec nich i udzieli wsparcia w ramach okresu przejściowego. LENOWO nie zamierza wycofywać się z Polski. Nadal będą sprzedawane komputery, a wszyscy klienci będą mogli zwracać się z problemami do centrum obsługi klienta, które znajduje się w Warszawie.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Powoli kryzys zaczyna zaglądać w oczy resortowi budowlanemu. Jeszcze nie jest źle, ale to już nie to samo co jeszcze kilka lat temu. Na razie nic złego się nie dzieje, a to za sprawą inwestycji infrastrukturalnych, które są realizowane za pieniądze unijne. O kończących się dobrych latach może świadczyć fakt coraz mniejszego wzrostu wynagrodzeń i zatrudnienia, choć jeszcze w tej chwili nie można mówić o jakiejś dużej zniżce. W tym roku planowane podwyżki wynagrodzeń pozostaną nadal na wysokim poziomie, więc chyba chwilowo nie ma się czym martwić. Inaczej trochę przedstawia się sytuacja w innym dziale naszej gospodarki. Mam na myśli przemysł hutniczy. W styczniu tego roku z sześciu hut, które należą do koncernu ArcelorMittal odeszło dobrowolnie z pracy 500 osób, które odebrały po 99 tysięcy brutto odprawy. Jednak z każdym miesiącem ta kwota ulega zmniejszeniu. Według sondażu, który przeprowadziła GFK Polonia wynika, że 56% osób zatrudnionych na pełnym etacie mogłoby odejść z pracy w zamian za 100 tysięcy złotych odprawy. Za otrzymane pieniądze założyliby własną firmę. Takiego zdania były osoby bardziej wykształcone.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Zawsze była spora grupka osób poszukujących pracy. Jedni szukają dlatego, że ją stracili, inni dlatego, że chcą zmienić na inną. Niektórzy mają większe ambicje, inni mniejsze. O dobre stanowisko toczy się także walka w ugrupowaniach partyjnych. Co niektórzy posuwają się nawet do zmiany partii, tylko dlatego, że nie wygrała wyborów lub stoi niżej w notowaniach i wtedy możliwości znalezienia dobrej, dobrze płatnej posadki byłyby mniejsze. W ten właśnie sposób bardzo często na wielu kierowniczych stanowiskach zasiadają niekompetentne osoby., no bo jak na przykład polonista może znać się na budownictwie. To tak jakby dwa odległe bieguny. Często takie etaty otrzymują radni. Żeby wszystko było zgodne z prawem to mamy tutaj do czynienia z transakcją wiązaną. Ponadto osoby te zatrudnione są na kilku stanowiskach i jak same twierdzą doskonale sobie radzą na każdym z nich. Inny przykład historyk z wykształcenia pracuje w spółce transportowej. Twierdzi, że od dawna interesuje się transportem i ta dziedzina nie jest mu obca.  Każda zatrudniona w ten sposób osoba twierdzi, że jest bardzo kompetentna w tym co robi i zajmuje dane stanowisko, dlatego ,że tylko ona może tak naprawdę coś zrobić dla samorządu, dla mieszkańców.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Kryzys gospodarczy zaciąga coraz większe kręgi. Firmy muszą się jakoś przed nim bronić, żeby podnieść swoją kondycję ekonomiczną. Jednym ze sposobów może być zawieszenie na jakiś czas przepisów prawa pracy, oczywiście zgodnie z prawem. Zawieszeniu mogą ulec tylko przepisy wewnątrzzakładowe, to jest regulamin pracy, regulamin wynagradzania. Porozumienie takie zawiera się między działającą na terenie firmy organizacją związkową, lub jeśli jej nie ma między przedstawicielami pracowników. Przepisy mogą ulec zawieszeniu w całości lub w części. Decyduje o tym pracodawca. Chodzi tu głównie o „trzynastki”, premie jubileuszowe, czy inne świadczenia pieniężne. Innym sposobem może być zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia. Jest to korzystna forma dla zakładów, w których nie funkcjonują przepisy wewnątrzzakładowe. Jak już wcześniej napisałam takie zawieszenie można stosować jedynie w przypadku złej sytuacji ekonomicznej firmy. Żeby takie porozumienie można było zawrzeć pracodawca nie może być objęty układem zbiorowym pracy lub musi zatrudniać mniej niż 20 pracowników.  

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)