Firma Extended Disc przeprowadziła badanie pod nazwą Talent Club, według którego obalony zostaje mit, że polska kultura ma patriarchalny charakter. Okazało się, że polscy panowie pozwalają sobie na pokazywanie emocji, natomiast kobiety mogą osiągać sukces zawodowy. Do przeszłości należy w tej chwili takie zachowanie jak, to, że do mężczyzny należało robienie kariery i zarabianie pieniędzy, a do kobiety opieka nad domem i rodziną. Obecnie do naszych mieszkań i pracy wchodzi równouprawnienie. Przez stereotyp rozumiemy, że kobietę charakteryzuje delikatność i uczuciowość, a mężczyznę twardość. W Polsce dominuje kobiecy typ przywództwa. Najbardziej widać go w służbie zdrowia, w przemyśle i IT, natomiast męski styl zarządzania preferują takie branże, jak: handel, finanse i ubezpieczenia. W Polsce brak jest sztywnych regulacji i procedur. Większość branż nie aprobuje zbyt dużych przywilejów, oznak statusu i tytułomanii. Wyjątkiem może być jedynie służba zdrowia. Polacy nie lubią zbytniej biurokracji, oraz wielości przepisów, zakazów i nakazów. Polska kultura przywództwa jest zbliżona do kultury takich krajów, jak: Kanada, Norwegia, Wielka Brytania, Szwecja. Najdalej nam jest do Japonii, Brazylii, Francji, czy Niemiec.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Ośrodek Badania Opinii Społecznych PENTOR wraz z ABR Opinia przeprowadził badania wśród pracodawców. Ich celem było poznanie czy planują oni zwolnienia pracowników w najbliższym czasie. Wyniki są bardzo optymistyczne. Siedemdziesiąt cztery procent respondentów nie zamierza ograniczyć miejsc pracy w swoich firmach. Dwadzieścia cztery procent zwolni pracowników. Tylko cztery procent nie mogło się określić. Wspomniane badanie dotyczyło również tego ile może potrwać recesja w polskiej gospodarce. Trzydzieści osiem procent ankietowanych stwierdziło, że pod koniec 2009 sytuacja powinna ulec polepszeniu. Czterdzieści procent jest zdania, że obecna sytuacja będzie trwać jeszcze dwa lata. Trzynaście procent jest pesymistami i uważa, że kryzys może potrwać dłużej niż dwa lata. Zdecydowana większość firm, bo aż dziewięćdziesiąt pięć procent nie planuje zwiesić swojej działalności ze względu na panujący kryzys gospodarczy. Jednocześnie większość przedsiębiorców jest pesymistami jeśli chodzi o rozwój swojej firmy. Stosunkowo niewielka ich część wierzy w poprawę sytuacji. W badaniu wzięło udział dwieście firm.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Już wkrótce może dojść do strajku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Związkowcy sprzeciwiają się planom rządowym w myśl którego ma nastąpić ujednolicenie układu zbiorowego w firmie. Poza tym niepokój górników wzbudził fakt, że planuje się wprowadzenie zmian, których celem jest to, że to spółka a nie kopalnia będzie pracodawcom. Rząd argumentuje zmiany tym, że lepiej będzie zarządzać tak dużą firmą jaką jest Jastrzębska Spółka Węglowa. Przedstawiciele rządu uważają, że pracownicy nie odczują zmian. Jedynie może zmniejszyć się liczba etatowych związkowców. Związkowcy chcą by zarząd nie przejmował pracowników kopalń przez JSW, respektował prawo pracy i najważniejsze nie przeszkadzał w działalności związkowej. Przejęcie pracowników przez JSW ma na celu wprowadzenie jednego, obowiązującego wszystkich układu zbiorowego. Obecnie każda kopalnia działa na innych zasadach. Nowy układ musi być podpisany za rok i wydaje się, że do tego czasu może potrwać ten spór. Już w tym tygodniu górnicy zamierzają wsiąść udział w marszu ulicami Jastrzębia Zdroju.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Niestety stopa bezrobocia w Polsce ciągle się zwiększa. Największe jest na terenach wiejskich. Niepokojące fakty przedstawił Główny Urząd Statystyczny, który alarmuje, że w małych miastach bezrobocie lawinowo rośnie. Są miasteczka gdzie bez pracy jest około 33 procent ludzi. Przykładem tego jest powiat szydłowski w województwie mazowieckim( 33 procent) a także powiat bartoszycki, braniewski i piski. Powoli sytuacja zaczyna przypominać rok 2003 gdzie również notowano rekordowe poziomy bezrobocia. Problem jest to, że w wielu miejscowościach był lub jest jeden pracodawca, który zatrudnia większość mieszkańców danej miejscowości. Gdy ma on problemy i zaczyna zwalniać lawinowo rośnie bezrobocie na danym terenie. W wielu miejscach na jedno miejsce pracy przypada 123 bezrobotnych. O wiele lepsza sytuacja na rynku pracy jest w dużych miastach, które skutecznie opierają się i walczą z bezrobociem. Tu problem bezrobocia jest marginalny lub go w ogóle niema . W Warszawie i Poznaniu bezrobocie jest na poziomie 2,1% we Wrocławiu 3,9% a w Krakowie 3,3%.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)

Około pięciuset osób znajdzie zatrudnienie w Niepołomicach koło Krakowa. To właśnie tutaj swoją fabrykę otworzyła firma Nidec Motors & Actuators. Jest ona producentem części samochodowych. Warte podkreślenia jest to, że jest to japońska firma. Koszt całej inwestycji pochłonął kwotę pięćdziesięciu sześciu milionów złotych. Przedstawiony poziom zatrudnienia ma być osiągnięty w 2011 roku. Obecnie prace znalazło 300 pracowników. Firma ma zamiar dalej się rozwijać. Docelowo prace może w niej znaleźć siedmiuset pięćdziesięciu pracowników. Oczywiście wszystko będzie uzależnione od poziomu zamówień. Fabryka została umiejscowiona w krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Będzie produkować silniki i napędy elektryczne do szyberdachów, siedzeń i innych części. Cała inwestycja dostała wsparcie z budżetu państwa w wysokości 2,9 milionów złotych. Japońska firma dostarcza swoje produkty do firm branż IT, przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i maszynowego. Firma ma również swoje placówki w Niemczech i Hiszpanii.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Rok 2009 będzie trudny dla sektora bankowego. Jeszcze gorsze czasy czekają pracowników banków. Jak wynika z danych przedstawionych przez Komisje Nadzoru Finansowego prace może stracić nawet dziesięć tysięcy osób. Banki muszą ciąć koszty gdyż ich zyski mogą spaść o pięć procent lub nawet więcej. Pod koniec 2008 roku liczba zatrudnionych w tym sektorze wyniosła 181,3 tysiące i była wyższa niż rok wcześniej o 8,5 procent. W 2009 roku dojdzie do korekty. Rok 2008 był również rekordowy pod względem otwierania nowych placówek. I tu będą wprowadzone cięcia. Banki nie będą otwierać nowych placówek i nie wykluczone, że dojdzie do likwidacji niektórych z nich. To właśnie od sektora bankowego rozpoczął się kryzys finansowy na świecie. Powoli wkracza on również do Polski. Polskie banki zarobiły w 2008 roku 13,9 milionów złotych. Ten rok będzie zdecydowanie gorszy. Pracownicy banków już teraz z nie pokojem myślą o swoje przyszłości i wielu z nich zmieni zawód. Z otwartymi rękoma przyjmą ich Fundusze Emerytalne, które poszukują pracowników.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Bezzwrotne dotacje na podjęcie własnej działalności dla osób bezrobotnych było priorytetem dla Urzędów Pracy. W tym roku zainteresowanie ta formą pomocy było bardzo duże. Niektóre urzędy wstrzymały przyjmowanie wniosków. Związane jest to z wyczerpaniem się środków na ten program. Każdy bezrobotny może liczyć na pomoc w wysokości 18,6 tysięcy złotych. Środki ten cel pochodzą z różnych źródeł. Urzędy Pracy pozyskują je z Funduszu Pracy, z budżetu województwa na działalność gospodarczą, że środków unijnych a także z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków znacznie przewyższa dostępne środki. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Katowicach. W innych ośrodkach jak np. w Łodzi pieniędzy może zabraknąć w drugiej połowie roku. Są jednak urzędy gdzie pieniędzy na pewno nie zabraknie. Chodzi o Warszawę. Tutaj nie podpisano jednak jeszcze żadnej umowy. Urząd Pracy w Łodzi ma środki na 330 dotacji. Do tej pory przyznano 123 wnioski. Dyrektorzy z UP wiedzą, że będą musieli wystąpić z prośba do rządu o przekazanie dodatkowych środków na ten cel.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Chińska firma Lenowo, która jest trzecim na świecie producentem komputerów oficjalnie zrezygnowała z budowy fabryki w Legnickim Polu. Bez wątpienia jest to duża strata dla lokalnych mieszkańców jak i dla całego regionu. Docelowo w firmie miało znaleźć zatrudnienie tysiąc trzysta pracowników. Decyzja ta była spodziewana już od dłuższego czasu. W komunikacie, który został opublikowany LENOWO zrezygnowało z otwarcia nowej fabryki ze względu na nie dotrzymanie przez firmę budującą obiekt terminów i nie wywiązania się z umowy. Generalny wykonawca zbankrutował. Wszyscy pracownicy, którzy byli związani umowami z LENOWO zostali poinformowani o podjętej decyzji. Na pewno nie zostaną pozostawieni sami sobie. Firma zamierza się wywiązać ze wszystkich swoich zobowiązań wobec nich i udzieli wsparcia w ramach okresu przejściowego. LENOWO nie zamierza wycofywać się z Polski. Nadal będą sprzedawane komputery, a wszyscy klienci będą mogli zwracać się z problemami do centrum obsługi klienta, które znajduje się w Warszawie.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Warszawa to miasto, które inwestuje duże fundusze na rozwój komunikacji miejskiej. Władze stolicy ogłosiły przetarg na dostawce nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. Ma być ich łącznie sto osiemdziesiąt sztuk. Wygrała oferta bydgoskiej firmy PESA, która zaproponowała najniższą cenę. Niestety to zamówienie nie spodobało cofnięcia decyzji o zwolnieniach w zakładzie. Prace ma stracić około dwieście pięćdziesiąt osób. Nie wykluczone, że zostaną oni na nowo zatrudnieni w przyszłym roku kiedy to ma dojść do planowanej produkcji tramwajów dla Warszawy. PESA bierze także udział w wielu innych przetargach na dostawce taboru do wielu miast europejskich. W ostatnim czasie znacznie zmalały zamówienia na remonty pociągów przez co wiele zakładów tego typu popada w kłopoty. Na szczęście dla PESY INTERCITY zamierza zlecić naprawę dwustu trzydziestu czterech wagonów pasażerskich co bez wątpienia przyczyni się do tego, że zakład nie będzie zwalniać większej ilości pracowników i utrzymana będzie do przyszłego roku liczba zatrudnionych.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

ZUS zapowiedział, że od 1 kwietnia wzrastają jednorazowe odszkodowania wypłacane za wypadki przy pracy lub z tytułu choroby zawodowej. 20 lutego Minister Pracy wydał obwieszczenie według którego w okresie od 1 kwietnia 2009 roku do 31 marca 2010 roku, jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez ZUS ma wynieść 589 zł. za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Dotyczy to kwestii wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Wysokość zasiłku z tytułu zwiększonego uszczerbku na zdrowiu będzie przysługiwała w momencie uszczerbku na zdrowiu o co najmniej 10 punktów procentowych i będzie wynosiła tyle samo co przy wcześniej opisanym przypadku. Kiedy natomiast zostanie orzeczona całkowita niezdolność do pracy i niemożność samodzielnej egzystencji lub zdrowie rencisty pogorszy się w znacznym stopniu, to wtedy odszkodowanie wyniesie 10 tys. 304 złote. Natomiast jednorazowe odszkodowanie przysługujące rodzinie wyniesie 52 tys. 990 złotych. Przy założeniu, że osobą uprawnioną będzie współmałżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty. Jeżeli jest większa liczba dzieci, to w tym przypadku każde z nich otrzyma dodatkowo po 10 tys. 304 złote odszkodowania.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)