Osobą, która nie inwestuje własnego kapitału w proces produkcji jest pracownik. Za wykonaną przez siebie prace otrzymuje on wynagrodzenie od pracodawcy, które zazwyczaj wypłacane jest raz w miesiącu lub raz na tydzień. Układ pracodawca pracownik jest układem stricte zależnym. Stopień przygotowania pracowników do wykonywania pracy na określonym stanowisku dzieli sile roboczą na pracowników wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych. Pracownicy wykwalifikowani posiadają odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Pracownicy przyuczeni posiadają tylko niektóre umiejętności wykonywania danego zajęcia i są to zazwyczaj uczniowie i studenci. Natomiast pracownikiem niewykwalifikowanym nazywamy pracowników, którzy nie maja żadnego przygotowania do wykonywania konkretnych zadań na danym stanowisku. Koszt pracy określa się zwyczajowo jako roboczogodzinę, a wynagrodzenie, które jest wypłacane okresowo przywykło się nazywać pensją. Jeżeli na rynku pracy bezrobocie jest stosunkowo duże, wtedy pracodawcy mogą wykorzystywać pracowników, dyktując im bardzo niskie wynagrodzenia. Wtedy nie zamierzają oni inwestować w nowe technologie zwiększające wydajność pracy. Jeżeli natomiast na rynku pracy brakuje odpowiedniej siły roboczej, wtedy pracodawcy proponują pracownikom dodatkowe korzyści, na przykład pod postacią bogatych pakietów socjalnych.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Jednym z zawodów, które można powiedzieć, że są na czasie jest windykator, czyli osoba od ściągania długów. Wiadomo, że każdy dług musi zostać spłacony. Celem pracy windykatora jest nakłonienie dłużnika do spłaty. Dłużnik otrzymuje między innymi telefony, sm-sy, listy. Wysyłane listy całe naszpikowane są różnymi przepisami, paragrafami, groźnie brzmiącymi ostrzeżeniami, które w większości są niezrozumiałe. Często dłużnika odwiedza w domu windykator. Choć nie jest on komornikiem, to często jest z nim mylony. Zawód ten powstał stosunkowo niedawno. Jeszcze pod koniec lat dziewięćdziesiątych nie był potrzebny. Jednakże zmiany w naszym kraju spowodowały, że coraz więcej firm i osób prywatnych zaciągało kredyty. Spora część z tych osób nie spłacała rat. W ten sposób narodził się właśnie nowy zawód. Windykator powinien działać zgodnie zobowiązującym prawem, ale niestety nie zawsze tak się dzieje. Musi być też po trosze okazać się psychologiem, żeby móc skutecznie zadziałać. Podczas rozmowy z dłużnikiem ustalana jest wysokość rat i czas do kiedy dług zostanie spłacony. Windykator to taki sam człowiek jak my, często nie chce nam zrobić krzywdy, wiec nie bójmy się go, tylko w razie konieczności nauczmy się z nim współpracować.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Powstaje nowa moda na przedstawianie swojego C.V. w oryginalny sposób. Pewien młody człowiek od jakiegoś czasu nie mógł znaleźć pracy. Postanowił coś z tym zrobić. Na koszulce wydrukował swoje C.V. i stanął na ulicy. Stał tak ubrany w centrum Clermont-Ferrand przez piętnaście dni. Natomiast na twarz założył sobie białą maskę, w celu żeby nie zostać osądzonym na podstawie wyglądu. Tutaj nasuwa się pytanie co w ten sposób chciał osiągnąć? Jak sam mówi chodziło mu o to, żeby w dość oryginalny sposób pokazać swoją motywację do pracy. No i udało się. Po piętnastu dniach zgłosił się do niego właściciel zajazdu Mazayes, który zaproponował mu pracę kelnera. Był bardzo oczarowany pomysłem takiego poszukiwania pracy i przedstawienia swojej osoby. W ten sposób młody człowiek udowodnił, że jest silnie zmotywowany. Oczywiście zaproponowaną pracę przyjął, choć liczył, że otrzyma zatrudnienie jako sprzedawca. Natomiast w przeszłości bardzo marzył o karierze wojskowej. Warto zaznaczyć, że wcześniej pracował w zakładzie stolarskim.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Polacy są bardzo przywiązani do swojego miejsca zamieszkania i pracy. Ciężko jest im cokolwiek zmieniać w tej kwestii, wolą codziennie dojeżdżać do pracy nawet po 150 kilometrów, niż się przeprowadzić. O zmianie zawodu to nawet nie chcą słyszeć, a takie posunięcie w czasie kryzysu mogłoby być bardzo pomocne. Dlaczego zmiana zawodu jest tak przydatna? Otóż polski rynek pracy nie jest dopasowany pod względem kwalifikacji i zamieszkania. W Polsce nie kształci się osób pod potrzeby rynku pracy. Z tego powodu ludzie powinni zmieniać swój zawód dopasowując się do potrzeb pracodawców, oczywiście jeżeli sytuacja tego wymaga. Ważną rolę przy zmianie zawodu odbywają szkolenia. Polska posiada fundusze unijne przeznaczone na kształcenie ustawiczne. Jednak na razie firmy rezygnują ze szkoleń. Rozwiązaniem tego problemu może być wdrożenie pakietu antykryzysowego, dzięki któremu pracodawcy będą wysyłali swoich pracowników na przymusowe szkolenia finansowane przez rząd. W momencie straty części zamówień i braku pracy dla wszystkich pracowników, pracodawca będzie mógł przenieść wszystkich do pracy na pół etatu.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Od dawna wiadomo, że stres jaki towarzyszy nam w momencie utraty pracy może stać się przyczyną poważnych problemów ze zdrowiem. Zdaniem amerykańskich naukowców, nawet szybkie znalezienie pracy nie zmniejsza ryzyka nadciśnienia, chorób serca, cukrzycy. Niestety w obecnych czasach utrata pracy grozi każdemu, dlatego też należy zrobić wszystko, aby złe skutki utraty pracy zminimalizować. Dr Katte Strully z Harvardu przeprowadził badania, z których wynika, że u zdrowych osób, które straciły pracę z powodu zamknięcia ich zakładu pracy, ryzyko zachorowania zwiększyło się o 83%. Znaczenia tutaj nie miał fakt czy była to praca fizyczna, czy umysłowa. Ryzyko wystąpienia choroby nie zmniejszyło się nawet wtedy kiedy osoby znalazły zatrudnienie. Trochę inaczej sytuacja wygląda wtedy kiedy pracownik sam złoży wymówienie lub zostanie zwolniony. W takiej sytuacji u pracownika fizycznego ryzyko wystąpienia chorób podwoiło się, natomiast u pracownika umysłowego nie miało większego wpływu na zdrowie. Biorąc pod uwagę te badania nie należy lekceważyć wpływu jaki ma recesja i wzrost bezrobocia na zdrowie.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Według najnowszego raportu przygotowanego przez konsultantów „Pracuj.pl” wynika, że liczba rekrutacji przeprowadzonych na Mazowszu zmniejszyła się o tysiąc ofert. Natomiast dość znacznie wzrosło zainteresowanie ogłoszeniami o pracę wśród kandydatów na pracowników. Rynek pracy w najgorszych kryzysowych miesiącach był bardzo dynamiczny. W ciągu ostatniego półrocza największy spadek ogłoszeń o pracę zaobserwowano w grudniu 2008 roku. Spadek ten kształtował się wartością 36% w stosunku do listopada. Natomiast w styczniu nastąpił z kolei 40% wzrost w porównaniu z grudniem. W lutym zaobserwowano znowu nieznaczny spadek. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawiała się, jeżeli chodzi o zainteresowanie pracowników ofertami pracy. W styczniu tego roku zainteresowanie ofertami pracy było wyższe niż w 2008 roku. Podobną sytuację odnotowano w lutym i marcu. Najwięcej ofert pracy zamieszczono w handlu i sprzedaży, na drugim miejscu znalazły się bankowość i finanse, oraz budownictwo i nieruchomości. Ogłoszenia te stanowiły około 60% wszystkich ogłoszeń zamieszczonych na „Pracuj.pl”. Najłatwiej o pracę było w województwie mazowieckim.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Ośrodek Badania Opinii Społecznych PENTOR wraz z ABR Opinia przeprowadził badania wśród pracodawców. Ich celem było poznanie czy planują oni zwolnienia pracowników w najbliższym czasie. Wyniki są bardzo optymistyczne. Siedemdziesiąt cztery procent respondentów nie zamierza ograniczyć miejsc pracy w swoich firmach. Dwadzieścia cztery procent zwolni pracowników. Tylko cztery procent nie mogło się określić. Wspomniane badanie dotyczyło również tego ile może potrwać recesja w polskiej gospodarce. Trzydzieści osiem procent ankietowanych stwierdziło, że pod koniec 2009 sytuacja powinna ulec polepszeniu. Czterdzieści procent jest zdania, że obecna sytuacja będzie trwać jeszcze dwa lata. Trzynaście procent jest pesymistami i uważa, że kryzys może potrwać dłużej niż dwa lata. Zdecydowana większość firm, bo aż dziewięćdziesiąt pięć procent nie planuje zwiesić swojej działalności ze względu na panujący kryzys gospodarczy. Jednocześnie większość przedsiębiorców jest pesymistami jeśli chodzi o rozwój swojej firmy. Stosunkowo niewielka ich część wierzy w poprawę sytuacji. W badaniu wzięło udział dwieście firm.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Warszawa to miasto, które inwestuje duże fundusze na rozwój komunikacji miejskiej. Władze stolicy ogłosiły przetarg na dostawce nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. Ma być ich łącznie sto osiemdziesiąt sztuk. Wygrała oferta bydgoskiej firmy PESA, która zaproponowała najniższą cenę. Niestety to zamówienie nie spodobało cofnięcia decyzji o zwolnieniach w zakładzie. Prace ma stracić około dwieście pięćdziesiąt osób. Nie wykluczone, że zostaną oni na nowo zatrudnieni w przyszłym roku kiedy to ma dojść do planowanej produkcji tramwajów dla Warszawy. PESA bierze także udział w wielu innych przetargach na dostawce taboru do wielu miast europejskich. W ostatnim czasie znacznie zmalały zamówienia na remonty pociągów przez co wiele zakładów tego typu popada w kłopoty. Na szczęście dla PESY INTERCITY zamierza zlecić naprawę dwustu trzydziestu czterech wagonów pasażerskich co bez wątpienia przyczyni się do tego, że zakład nie będzie zwalniać większej ilości pracowników i utrzymana będzie do przyszłego roku liczba zatrudnionych.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

W branży farmaceutycznej nie widać znaków kryzysu gospodarczego. Wręcz przeciwnie firmy z roku na rok zwiększają swoje zyski. Oznacza to, że poszukiwani są specjaliści farmacji. Ofert pracy nie brakuje zarówno w kraju jaki zagranicą. Są to bardzo dobrze płatne etaty. Cieszą się one rosnącym powodzeniem i średnia osób starających się o jedną posadę rośnie. Warto zauważyć, że około dwudziestu procent ofert, które znajdują się na rynku pochodzi z krajów Unii Europejskiej, głównie z Francji i Niemiec. Nie cieszą się one jednak dużym zainteresowaniem. Farmaceuci chcą pracować w kraju, gdzie pensje w ich zawodzie są bardzo konkurencyjne. O jedno miejsce stara się  piętnaście osób. W Polsce działa 13300 aptek, których obroty ciągle rosną. To sprawia, że pracodawcy tworzą nowe miejsca pracy i w branży farmaceutycznej notuje się największy wzrost nowych ofert. Jak wcześniej było wspomniane liczba pracowników jest większa niż ofert. Rok temu sytuacja była odwrotna. Mimo takiej tendencji niewielu specjalistów farmacji myśli o wyjeździe zagranicę.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Powoli kryzys zaczyna zaglądać w oczy resortowi budowlanemu. Jeszcze nie jest źle, ale to już nie to samo co jeszcze kilka lat temu. Na razie nic złego się nie dzieje, a to za sprawą inwestycji infrastrukturalnych, które są realizowane za pieniądze unijne. O kończących się dobrych latach może świadczyć fakt coraz mniejszego wzrostu wynagrodzeń i zatrudnienia, choć jeszcze w tej chwili nie można mówić o jakiejś dużej zniżce. W tym roku planowane podwyżki wynagrodzeń pozostaną nadal na wysokim poziomie, więc chyba chwilowo nie ma się czym martwić. Inaczej trochę przedstawia się sytuacja w innym dziale naszej gospodarki. Mam na myśli przemysł hutniczy. W styczniu tego roku z sześciu hut, które należą do koncernu ArcelorMittal odeszło dobrowolnie z pracy 500 osób, które odebrały po 99 tysięcy brutto odprawy. Jednak z każdym miesiącem ta kwota ulega zmniejszeniu. Według sondażu, który przeprowadziła GFK Polonia wynika, że 56% osób zatrudnionych na pełnym etacie mogłoby odejść z pracy w zamian za 100 tysięcy złotych odprawy. Za otrzymane pieniądze założyliby własną firmę. Takiego zdania były osoby bardziej wykształcone.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)