Osobą, która nie inwestuje własnego kapitału w proces produkcji jest pracownik. Za wykonaną przez siebie prace otrzymuje on wynagrodzenie od pracodawcy, które zazwyczaj wypłacane jest raz w miesiącu lub raz na tydzień. Układ pracodawca pracownik jest układem stricte zależnym. Stopień przygotowania pracowników do wykonywania pracy na określonym stanowisku dzieli sile roboczą na pracowników wykwalifikowanych, przyuczonych i niewykwalifikowanych. Pracownicy wykwalifikowani posiadają odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne. Pracownicy przyuczeni posiadają tylko niektóre umiejętności wykonywania danego zajęcia i są to zazwyczaj uczniowie i studenci. Natomiast pracownikiem niewykwalifikowanym nazywamy pracowników, którzy nie maja żadnego przygotowania do wykonywania konkretnych zadań na danym stanowisku. Koszt pracy określa się zwyczajowo jako roboczogodzinę, a wynagrodzenie, które jest wypłacane okresowo przywykło się nazywać pensją. Jeżeli na rynku pracy bezrobocie jest stosunkowo duże, wtedy pracodawcy mogą wykorzystywać pracowników, dyktując im bardzo niskie wynagrodzenia. Wtedy nie zamierzają oni inwestować w nowe technologie zwiększające wydajność pracy. Jeżeli natomiast na rynku pracy brakuje odpowiedniej siły roboczej, wtedy pracodawcy proponują pracownikom dodatkowe korzyści, na przykład pod postacią bogatych pakietów socjalnych.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

W składanej aplikacji o pracę list motywacyjny obok CV również odgrywa znaczącą rolę. Często osoby piszące zadają sobie pytanie, czy ma być napisany na jednej kartce, czy na kilku, odręcznie, czy na komputerze? Niekiedy list motywacyjny jest mylony z podaniem o pracę, którym oczywiście nie jest. Dobry list motywacyjny ma za zadanie zachęcić pracodawcę do zapoznania się z naszą kandydaturą oraz zachęcić go do przeczytania naszego c.v. i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną. Musi być skierowany do konkretnego pracodawcy. Pisząc list motywacyjny musimy się zastanowić dlaczego chcemy pracować u danego pracodawcy, to po pierwsze, a po drugie dlaczego pracodawca miałby akurat zatrudnić u siebie nas, a nie kogoś innego. Następnie należy dowiedzieć się dokładnie o jakie stanowisko się ubiegamy i należy określić swoje predyspozycje do podjęcia tej konkretnej pracy. Cel listu motywacyjnego jest tylko jeden, należy siebie, swoją osobę przedstawić jako najlepszego kandydata na dane stanowisko. Zasada nr 1 zawsze należy pisać tylko prawdę, być wiarygodnym i przekonywującym. List powinien być krótki i zwięzły, nie można w nim powielać informacji z CV powinien być napisany na komputerze. Jeżeli piszemy do pracodawcy to ważne są informacje o posiadanym doświadczeniu, natomiast pisany do agencji powinien zawierać informacje o doświadczeniu i oczekiwaniach wobec pracodawcy, własnych planach rozwoju i kariery. List powinien być napisany na kartce A-4 komputerowo, powinien być jasny, przejrzysty, czytelny. Pisząc stosujemy akapity. List kończymy formułką „Z poważaniem” i podpisujemy się własnoręcznie.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 3.6/10 (7 votes cast)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo części swoim pracownikom podaruje bony o wartości 1,3 tysiąca złotych do wykorzystania podczas wakacji. Nie wszyscy dostaną tego typu premię. Będzie to zaledwie 2,6 tysiąca osób spośród 31 tysięcznej załogi. Bony będzie można przeznaczyć na zakup artykułów spożywczych, przemysłowych ale także na pralkę czy telewizor. Cały czas trwa zapisywanie osób, które chcą otrzymać taką pomoc. Bony wakacyjne są jednym z elementów porozumienia, które zostało zawarte ze związkami zawodowymi. Są one dodatkiem do 3,5% wzrostu płac. Liczyć na nie mogą jedynie pracownicy, którzy są zatrudnieni w głównej spółce PGNiG. Spotkało się to z niezadowoleniem osób, które pracują dla innych spółek zależnych, np. dystrybucji gazu. Jak podkreślają władze koncernu to czy pracownicy innych spółek otrzymają bony wakacyjne zależy od władz tych spółek. Sprawą zainteresowały się również związki zawodowe, które wysłały pismo zawierające prośbę o przyznanie nagród również dla spółek zależnych. Jak do tej pory nie uzyskali żadnej odpowiedzi.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 4.0/10 (1 vote cast)

Pod koniec roku w branży motoryzacyjnej w Polsce pracowało 138 tysięcy osób, co oznacza, że pracę stracił średnio co dziesiąty zatrudniony. Jednak ożywienie na rynku wśród krajów Unii Europejskiej spowodowało, że nagle na gwałt branża motoryzacyjna potrzebuje pracowników. Do agencji pracy zaczęły napływać nowe zlecenia z firm motoryzacyjnych. W najbliższych tygodniach firmy motoryzacyjne planują zatrudnić około tysiąca osób. Jednak nie wszystkie nowe zatrudnione osoby zostaną etatowymi pracownikami. Większość nowych umów zostanie podpisana z pracownikami tymczasowymi. Auta wyprodukowane w polskich fabrykach w ilości prawie 97% oraz podobna ilość części samochodowych trafia na eksport przeważnie do krajów Unii Europejskiej. Z powodu kryzysu pod koniec ubiegłego roku wartość polskiego eksportu spadła poniżej 1 miliarda euro. Z pomocą polskiej branży motoryzacyjnej przyszły rządy kilku krajów Unii Europejskiej, z rządem niemieckim na czele. Najlepiej radzącą sobie firmą w dobie kryzysu jest Fiat Auto Poland, który jako jedyny zwiększa systematycznie produkcję samochodów w porównaniu do 2008 roku. Na tej sytuacji korzystają również kooperanci fabryki, którzy również zwiększają produkcję i zatrudnienie.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Studenci bardzo chętnie pracują dodatkowo, wykonując pracę dorywczą. Kiedyś rozdawali ulotki, byli kelnerami, czy korepetytorami. Dzisiaj wykonują zupełnie inną pracę. Student jest bardzo dobrym kandydatem na pracownika, dlatego pracodawcy chętnie zatrudniają studentów. Pracodawcy dostosowują godziny pracy do harmonogramu studiów, student jest zatrudniony na umowę zlecenie, lub umowę o dzieło, nie odprowadza się za niego składki na ubezpieczenie, ponieważ robi to uczelnia. Niektóre osoby pracują jako tzw. naganiacze. Praca polega na zapraszaniu ludzi do restauracji. Po prostu chodzi się po ulicy z promocyjnymi zaproszeniami do klubów. Innym zajęciem jest bycie strzałkowym. Oznacza to, że stoi się na ulicy ze znakiem. Wielu studentów jest kierowcami rikszy. Co niektórzy uważają tę pracę za wesołą. Jednak kierowca musi się trochę napedałować podczas pracy. Przede wszystkim musi mieć dobrą kondycję fizyczną. Za wynajęcie rikszy trzeba zapłacić. Na tym stanowisku zarobki wahają się w granicach od 20 do 50 złotych dziennie, już po odjęciu zapłaty za wynajem rikszy. Jednak nie wszyscy pracodawcy są uczciwi i należy uważać, aby się nie naciąć. Żeby uniknąć rozczarowań, warto jest podpisać umowę na piśmie.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 2.3/10 (4 votes cast)

Koncern samochodowy Opel zmienił właściciela. Jedna z fabryk, która zajmuje się produkcją samochodów znajduje się w Gliwicach. Udziały w firmie, która przejęła Opla, ma rosyjski bank. Związkowcy i pracownicy z polskiej fabryki przyjęli tę wiadomość z radością, mając nadzieje, że dzięki temu powiększy się rynek zbytu. Oczywiście nie brakuje obaw co do przyszłości, niemniej ważne jest, że sytuacja się w końcu rozwiązała. Gliwicka fabryka ma wiele atutów, zwłaszcza w kontekście rynku rosyjskiego. Jest to nowoczesny zakład w którym koszty produkcji są niższe niż w Niemczech czy Hiszpanii. Cały czas Polska jest krajem w którym koszty związane z zatrudnieniem pracownika są niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Przede wszystkim firmy inwestujące w Polsce oszczędzają na wynagrodzeniach. Wejście Opla na rynek rosyjski może spowodować wzrost produkcji. Fabryka w Gliwicach znajduje się w pobliżu autostrady A-4, która wkrótce będzie przebiegać do granicy z Ukrainą. Te wszystkie czynniki przemawiają na rzecz polskiej fabryki. Ale jak podkreślają komentatorzy górę nad nimi mogą wsiąść czynniki polityczne i chęć uratowania miejsc pracy w Niemczech.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)

W lipcu szpitale otrzymają z budżetu państwa dodatkowe fundusze, które maja zostać wykorzystane na rzecz podwyżek dla rezydentów wraz z wyrównaniem od stycznia. Jednak już 4 maja Minister Zdrowia wydała rozporządzenie w myśl którego pensje lekarzy rezydentów maja wzrosnąć. Mają wynosić 3602 złote dla tych, którzy się doszkalają w specjalizacjach dziedzin priorytetowych oraz 3170 złotych dla pozostałych. Ponadto obowiązuje nowelizacja ustawy o zawodach lekarzy i zawodzie dentysty, z której wynika, że wynagrodzenia lekarzy rezydentów maja zostać wyrównane do tego poziomu od stycznia tego roku. Jednak w praktyce sytuacja jest odmienna. Dlatego Związek Zawodowy Lekarzy namawia lekarzy by Ci występowali z indywidualnymi podaniami do dyrektorów szpitali o podwyżki. Jednak Ci podkreślają, że nie mogą tego zrobić gdyż nie otrzymali na ten cel dodatkowych funduszy. Warto dodać, że lekarze rezydenci, którzy przebywają na placówkach szkoleniowych otrzymują wynagrodzenie z Funduszu Pracy. Podobnie jak stażyści. W tym roku na ten cel przeznaczonych jest około 403 miliony złotych. Jednym z elementów pakietu antykryzysowego miał być zapis, który zmniejszał okres na jaki pracodawca mógł zawierać umowę o pracę na czas określony z pracownikiem. Tak się jednak nie stało. Nowa ustawa była wielokrotnie dyskutowana i zmieniana.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Na studiach najbardziej obleganymi kierunkami są studia humanistyczne, mimo tego, że tylko 4% osób twierdzi, że po studiach humanistycznych można znaleźć pracę. Najwięcej badanych osób twierdzi, że jedynie studia techniczne o profilu informatycznym gwarantują pracę. Tak uważa 34%, na drugim miejscu według 29%, są studia techniczne związane z budownictwem. Natomiast studia ekonomiczne, które jeszcze niedawno zajmowały pierwsze miejsce, w tej chwili są mniej popularne i tylko 13% uważa, że ich skończenie gwarantuje pracę. 19% badanych osób wybrało studia medyczne. No i na samym końcu znalazły się studia humanistyczne. W sondażu wzięło udział 16829 osób. TNS OBOP przeprowadził badania, z których wynika, że niedługo w Polsce będzie brakować ponad 55 tysięcy inżynierów. Najbardziej poszukiwani będą inżynierowie mechanicy, elektronicy i elektrotechnicy, informatycy, architekci, budowlańcy. Bardzo poszukiwanymi pracownikami będą na przykład specjaliści od ochrony środowiska. Według innego badania jasno wynika, że w dalszym ciągu nie maleje zapotrzebowanie na absolwentów kierunków społecznych i ekonomicznych. Mają oni największe szanse w działach sprzedaży, marketingu i obsługi klienta oraz w działach finansowych i księgowości.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Jednym z zawodów, które można powiedzieć, że są na czasie jest windykator, czyli osoba od ściągania długów. Wiadomo, że każdy dług musi zostać spłacony. Celem pracy windykatora jest nakłonienie dłużnika do spłaty. Dłużnik otrzymuje między innymi telefony, sm-sy, listy. Wysyłane listy całe naszpikowane są różnymi przepisami, paragrafami, groźnie brzmiącymi ostrzeżeniami, które w większości są niezrozumiałe. Często dłużnika odwiedza w domu windykator. Choć nie jest on komornikiem, to często jest z nim mylony. Zawód ten powstał stosunkowo niedawno. Jeszcze pod koniec lat dziewięćdziesiątych nie był potrzebny. Jednakże zmiany w naszym kraju spowodowały, że coraz więcej firm i osób prywatnych zaciągało kredyty. Spora część z tych osób nie spłacała rat. W ten sposób narodził się właśnie nowy zawód. Windykator powinien działać zgodnie zobowiązującym prawem, ale niestety nie zawsze tak się dzieje. Musi być też po trosze okazać się psychologiem, żeby móc skutecznie zadziałać. Podczas rozmowy z dłużnikiem ustalana jest wysokość rat i czas do kiedy dług zostanie spłacony. Windykator to taki sam człowiek jak my, często nie chce nam zrobić krzywdy, wiec nie bójmy się go, tylko w razie konieczności nauczmy się z nim współpracować.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Powstaje nowa moda na przedstawianie swojego C.V. w oryginalny sposób. Pewien młody człowiek od jakiegoś czasu nie mógł znaleźć pracy. Postanowił coś z tym zrobić. Na koszulce wydrukował swoje C.V. i stanął na ulicy. Stał tak ubrany w centrum Clermont-Ferrand przez piętnaście dni. Natomiast na twarz założył sobie białą maskę, w celu żeby nie zostać osądzonym na podstawie wyglądu. Tutaj nasuwa się pytanie co w ten sposób chciał osiągnąć? Jak sam mówi chodziło mu o to, żeby w dość oryginalny sposób pokazać swoją motywację do pracy. No i udało się. Po piętnastu dniach zgłosił się do niego właściciel zajazdu Mazayes, który zaproponował mu pracę kelnera. Był bardzo oczarowany pomysłem takiego poszukiwania pracy i przedstawienia swojej osoby. W ten sposób młody człowiek udowodnił, że jest silnie zmotywowany. Oczywiście zaproponowaną pracę przyjął, choć liczył, że otrzyma zatrudnienie jako sprzedawca. Natomiast w przeszłości bardzo marzył o karierze wojskowej. Warto zaznaczyć, że wcześniej pracował w zakładzie stolarskim.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)