Niestety stopa bezrobocia w Polsce ciągle się zwiększa. Największe jest na terenach wiejskich. Niepokojące fakty przedstawił Główny Urząd Statystyczny, który alarmuje, że w małych miastach bezrobocie lawinowo rośnie. Są miasteczka gdzie bez pracy jest około 33 procent ludzi. Przykładem tego jest powiat szydłowski w województwie mazowieckim( 33 procent) a także powiat bartoszycki, braniewski i piski. Powoli sytuacja zaczyna przypominać rok 2003 gdzie również notowano rekordowe poziomy bezrobocia. Problem jest to, że w wielu miejscowościach był lub jest jeden pracodawca, który zatrudnia większość mieszkańców danej miejscowości. Gdy ma on problemy i zaczyna zwalniać lawinowo rośnie bezrobocie na danym terenie. W wielu miejscach na jedno miejsce pracy przypada 123 bezrobotnych. O wiele lepsza sytuacja na rynku pracy jest w dużych miastach, które skutecznie opierają się i walczą z bezrobociem. Tu problem bezrobocia jest marginalny lub go w ogóle niema . W Warszawie i Poznaniu bezrobocie jest na poziomie 2,1% we Wrocławiu 3,9% a w Krakowie 3,3%.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)

Bezzwrotne dotacje na podjęcie własnej działalności dla osób bezrobotnych było priorytetem dla Urzędów Pracy. W tym roku zainteresowanie ta formą pomocy było bardzo duże. Niektóre urzędy wstrzymały przyjmowanie wniosków. Związane jest to z wyczerpaniem się środków na ten program. Każdy bezrobotny może liczyć na pomoc w wysokości 18,6 tysięcy złotych. Środki ten cel pochodzą z różnych źródeł. Urzędy Pracy pozyskują je z Funduszu Pracy, z budżetu województwa na działalność gospodarczą, że środków unijnych a także z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków znacznie przewyższa dostępne środki. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Katowicach. W innych ośrodkach jak np. w Łodzi pieniędzy może zabraknąć w drugiej połowie roku. Są jednak urzędy gdzie pieniędzy na pewno nie zabraknie. Chodzi o Warszawę. Tutaj nie podpisano jednak jeszcze żadnej umowy. Urząd Pracy w Łodzi ma środki na 330 dotacji. Do tej pory przyznano 123 wnioski. Dyrektorzy z UP wiedzą, że będą musieli wystąpić z prośba do rządu o przekazanie dodatkowych środków na ten cel.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Sytuacja u naszego wschodniego sąsiada, Litwie, w ostatnim  czasie uległa znacznemu pogorszeniu. Niewątpliwie ma to wpływ na tamtejszy rynek pracy. Jak podają tamtejsze Urzędy Pracy coraz większym zainteresowanie cieszą się oferty zatrudnienia z zagranicy. Liczba osób opuszczających Litwę w celach zarobkowych może wzrosnąć dwukrotnie. Emigracja nie jest tylko i wyłącznie związana z poprawa wynagrodzenia ale także znalezieniem jakiegokolwiek zatrudnienia. Bezrobocie na Litwie wynosi obecnie 8,2%. Wiele osób w latach prosperity zaciągnęło duże zobowiązania finansowe, które teraz trzeba spłacać. Część ekspertów obwinia rząd, który nie podejmuje radnych działań by zapobiec emigracji a wręcz nie zauważa tego problemu. Według nich władzom jest na rękę taka sytuacja. W fali nowej emigracji są głownie te osoby, które najbardziej są niezadowolone sytuacji w kraju. Jest to bardzo duża liczba pracowników zdolnych do pracy i stanowi oni około 10% wszystkich mieszkańców tego państwa.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)