W lipcu szpitale otrzymają z budżetu państwa dodatkowe fundusze, które maja zostać wykorzystane na rzecz podwyżek dla rezydentów wraz z wyrównaniem od stycznia. Jednak już 4 maja Minister Zdrowia wydała rozporządzenie w myśl którego pensje lekarzy rezydentów maja wzrosnąć. Mają wynosić 3602 złote dla tych, którzy się doszkalają w specjalizacjach dziedzin priorytetowych oraz 3170 złotych dla pozostałych. Ponadto obowiązuje nowelizacja ustawy o zawodach lekarzy i zawodzie dentysty, z której wynika, że wynagrodzenia lekarzy rezydentów maja zostać wyrównane do tego poziomu od stycznia tego roku. Jednak w praktyce sytuacja jest odmienna. Dlatego Związek Zawodowy Lekarzy namawia lekarzy by Ci występowali z indywidualnymi podaniami do dyrektorów szpitali o podwyżki. Jednak Ci podkreślają, że nie mogą tego zrobić gdyż nie otrzymali na ten cel dodatkowych funduszy. Warto dodać, że lekarze rezydenci, którzy przebywają na placówkach szkoleniowych otrzymują wynagrodzenie z Funduszu Pracy. Podobnie jak stażyści. W tym roku na ten cel przeznaczonych jest około 403 miliony złotych. Jednym z elementów pakietu antykryzysowego miał być zapis, który zmniejszał okres na jaki pracodawca mógł zawierać umowę o pracę na czas określony z pracownikiem. Tak się jednak nie stało. Nowa ustawa była wielokrotnie dyskutowana i zmieniana.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Tags: , ,

Leave a Reply