Od 3 marca Urzędy Pracy rozpoczną przyjmowanie wniosków na sfinansowanie własnej działalności gospodarczej. Kto może zostać beneficjantem tego programu?

Po pierwsze musi to być osoba bezrobotna i przez okres 12 miesięcy od daty złożenia wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny oferowanej pracy, szkolenia, stażu, robót publicznych. Dodatkowo nie mogła prowadzić działalności gospodarczej w tym czasie a także nie otrzymała w ciągu ostatnich pięciu lat dotacji z Funduszu Pracy bądź też innych funduszy publicznych. Jeśli spełnią się te warunki można składać wniosek. Dotacja w tym roku wynosi sześciokrotność średniego wynagrodzenia. Bezrobotny może ją przeznaczyć na zakup niezbędnych towarów do otwarcia nowego miejsca pracy, reklamę czy pomoc prawną. Dużym atutem będzie chęć utworzenia nowych miejsc pracy, gdzie zatrudnienie znajdą bezrobotni. Musi być osadzony w realiach i tak przedstawiony  aby rokował sukces na przyszłość. Musimy przekonać komisje do naszego projektu, że pieniądze, które otrzymamy nie zostaną zmarnowane.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Kolejne niepokojące informacje napływają do nas z rynku pracy. Pracodawca z Krakowa, firma Pilva, produkująca leki pragnie zwolnić 613 pracowników. Stanowi to czterdzieści procent wszystkich zatrudnionych. Jak zwykle w takich przypadkach pracownik, wedle zapewnień kierownictwa, nie pozostanie sam sobie. Na razie trwają rozmowy z załoga i związkami zawodowymi, które maja na celu doprowadzenie do porozumienia w sprawie odpraw. Rzecznik prasowy krakowskiej firmy jako powód zwolnień podaje optymalizację w zatrudnieniu. Część działów gdzie mieli zatrudnienie zwolnieni ludzie zostało zamkniętych i przeniesionych na terytorium Węgier. Trzeba przy tym dodać, że Pilva Kraków jest obecnie integralną częścią wielkiego izraelskiego koncernu Teva Pharmaceutical Industries Ltd . Nie bez zasadne wydaje się pytanie czy Urzędy Pracy są przygotowane na rejestracje i pomoc zwolnionym. Oferty pracy, możliwości szkoleń czy przekwalifikowań powinny już na nich czekać by nie powstała sytuacja w której te osoby pozostaną bez pracy przez dłuższy okres czasu.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)