Według najnowszego raportu przygotowanego przez konsultantów „Pracuj.pl” wynika, że liczba rekrutacji przeprowadzonych na Mazowszu zmniejszyła się o tysiąc ofert. Natomiast dość znacznie wzrosło zainteresowanie ogłoszeniami o pracę wśród kandydatów na pracowników. Rynek pracy w najgorszych kryzysowych miesiącach był bardzo dynamiczny. W ciągu ostatniego półrocza największy spadek ogłoszeń o pracę zaobserwowano w grudniu 2008 roku. Spadek ten kształtował się wartością 36% w stosunku do listopada. Natomiast w styczniu nastąpił z kolei 40% wzrost w porównaniu z grudniem. W lutym zaobserwowano znowu nieznaczny spadek. Zupełnie inaczej sytuacja przedstawiała się, jeżeli chodzi o zainteresowanie pracowników ofertami pracy. W styczniu tego roku zainteresowanie ofertami pracy było wyższe niż w 2008 roku. Podobną sytuację odnotowano w lutym i marcu. Najwięcej ofert pracy zamieszczono w handlu i sprzedaży, na drugim miejscu znalazły się bankowość i finanse, oraz budownictwo i nieruchomości. Ogłoszenia te stanowiły około 60% wszystkich ogłoszeń zamieszczonych na „Pracuj.pl”. Najłatwiej o pracę było w województwie mazowieckim.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Ośrodek Badania Opinii Społecznych PENTOR wraz z ABR Opinia przeprowadził badania wśród pracodawców. Ich celem było poznanie czy planują oni zwolnienia pracowników w najbliższym czasie. Wyniki są bardzo optymistyczne. Siedemdziesiąt cztery procent respondentów nie zamierza ograniczyć miejsc pracy w swoich firmach. Dwadzieścia cztery procent zwolni pracowników. Tylko cztery procent nie mogło się określić. Wspomniane badanie dotyczyło również tego ile może potrwać recesja w polskiej gospodarce. Trzydzieści osiem procent ankietowanych stwierdziło, że pod koniec 2009 sytuacja powinna ulec polepszeniu. Czterdzieści procent jest zdania, że obecna sytuacja będzie trwać jeszcze dwa lata. Trzynaście procent jest pesymistami i uważa, że kryzys może potrwać dłużej niż dwa lata. Zdecydowana większość firm, bo aż dziewięćdziesiąt pięć procent nie planuje zwiesić swojej działalności ze względu na panujący kryzys gospodarczy. Jednocześnie większość przedsiębiorców jest pesymistami jeśli chodzi o rozwój swojej firmy. Stosunkowo niewielka ich część wierzy w poprawę sytuacji. W badaniu wzięło udział dwieście firm.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Niestety stopa bezrobocia w Polsce ciągle się zwiększa. Największe jest na terenach wiejskich. Niepokojące fakty przedstawił Główny Urząd Statystyczny, który alarmuje, że w małych miastach bezrobocie lawinowo rośnie. Są miasteczka gdzie bez pracy jest około 33 procent ludzi. Przykładem tego jest powiat szydłowski w województwie mazowieckim( 33 procent) a także powiat bartoszycki, braniewski i piski. Powoli sytuacja zaczyna przypominać rok 2003 gdzie również notowano rekordowe poziomy bezrobocia. Problem jest to, że w wielu miejscowościach był lub jest jeden pracodawca, który zatrudnia większość mieszkańców danej miejscowości. Gdy ma on problemy i zaczyna zwalniać lawinowo rośnie bezrobocie na danym terenie. W wielu miejscach na jedno miejsce pracy przypada 123 bezrobotnych. O wiele lepsza sytuacja na rynku pracy jest w dużych miastach, które skutecznie opierają się i walczą z bezrobociem. Tu problem bezrobocia jest marginalny lub go w ogóle niema . W Warszawie i Poznaniu bezrobocie jest na poziomie 2,1% we Wrocławiu 3,9% a w Krakowie 3,3%.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 1.0/10 (1 vote cast)

Około pięciuset osób znajdzie zatrudnienie w Niepołomicach koło Krakowa. To właśnie tutaj swoją fabrykę otworzyła firma Nidec Motors & Actuators. Jest ona producentem części samochodowych. Warte podkreślenia jest to, że jest to japońska firma. Koszt całej inwestycji pochłonął kwotę pięćdziesięciu sześciu milionów złotych. Przedstawiony poziom zatrudnienia ma być osiągnięty w 2011 roku. Obecnie prace znalazło 300 pracowników. Firma ma zamiar dalej się rozwijać. Docelowo prace może w niej znaleźć siedmiuset pięćdziesięciu pracowników. Oczywiście wszystko będzie uzależnione od poziomu zamówień. Fabryka została umiejscowiona w krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Będzie produkować silniki i napędy elektryczne do szyberdachów, siedzeń i innych części. Cała inwestycja dostała wsparcie z budżetu państwa w wysokości 2,9 milionów złotych. Japońska firma dostarcza swoje produkty do firm branż IT, przemysłu motoryzacyjnego, lotniczego i maszynowego. Firma ma również swoje placówki w Niemczech i Hiszpanii.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Bezzwrotne dotacje na podjęcie własnej działalności dla osób bezrobotnych było priorytetem dla Urzędów Pracy. W tym roku zainteresowanie ta formą pomocy było bardzo duże. Niektóre urzędy wstrzymały przyjmowanie wniosków. Związane jest to z wyczerpaniem się środków na ten program. Każdy bezrobotny może liczyć na pomoc w wysokości 18,6 tysięcy złotych. Środki ten cel pochodzą z różnych źródeł. Urzędy Pracy pozyskują je z Funduszu Pracy, z budżetu województwa na działalność gospodarczą, że środków unijnych a także z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Liczba pozytywnie zaopiniowanych wniosków znacznie przewyższa dostępne środki. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Katowicach. W innych ośrodkach jak np. w Łodzi pieniędzy może zabraknąć w drugiej połowie roku. Są jednak urzędy gdzie pieniędzy na pewno nie zabraknie. Chodzi o Warszawę. Tutaj nie podpisano jednak jeszcze żadnej umowy. Urząd Pracy w Łodzi ma środki na 330 dotacji. Do tej pory przyznano 123 wnioski. Dyrektorzy z UP wiedzą, że będą musieli wystąpić z prośba do rządu o przekazanie dodatkowych środków na ten cel.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Chińska firma Lenowo, która jest trzecim na świecie producentem komputerów oficjalnie zrezygnowała z budowy fabryki w Legnickim Polu. Bez wątpienia jest to duża strata dla lokalnych mieszkańców jak i dla całego regionu. Docelowo w firmie miało znaleźć zatrudnienie tysiąc trzysta pracowników. Decyzja ta była spodziewana już od dłuższego czasu. W komunikacie, który został opublikowany LENOWO zrezygnowało z otwarcia nowej fabryki ze względu na nie dotrzymanie przez firmę budującą obiekt terminów i nie wywiązania się z umowy. Generalny wykonawca zbankrutował. Wszyscy pracownicy, którzy byli związani umowami z LENOWO zostali poinformowani o podjętej decyzji. Na pewno nie zostaną pozostawieni sami sobie. Firma zamierza się wywiązać ze wszystkich swoich zobowiązań wobec nich i udzieli wsparcia w ramach okresu przejściowego. LENOWO nie zamierza wycofywać się z Polski. Nadal będą sprzedawane komputery, a wszyscy klienci będą mogli zwracać się z problemami do centrum obsługi klienta, które znajduje się w Warszawie.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Warszawa to miasto, które inwestuje duże fundusze na rozwój komunikacji miejskiej. Władze stolicy ogłosiły przetarg na dostawce nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów. Ma być ich łącznie sto osiemdziesiąt sztuk. Wygrała oferta bydgoskiej firmy PESA, która zaproponowała najniższą cenę. Niestety to zamówienie nie spodobało cofnięcia decyzji o zwolnieniach w zakładzie. Prace ma stracić około dwieście pięćdziesiąt osób. Nie wykluczone, że zostaną oni na nowo zatrudnieni w przyszłym roku kiedy to ma dojść do planowanej produkcji tramwajów dla Warszawy. PESA bierze także udział w wielu innych przetargach na dostawce taboru do wielu miast europejskich. W ostatnim czasie znacznie zmalały zamówienia na remonty pociągów przez co wiele zakładów tego typu popada w kłopoty. Na szczęście dla PESY INTERCITY zamierza zlecić naprawę dwustu trzydziestu czterech wagonów pasażerskich co bez wątpienia przyczyni się do tego, że zakład nie będzie zwalniać większej ilości pracowników i utrzymana będzie do przyszłego roku liczba zatrudnionych.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

W branży farmaceutycznej nie widać znaków kryzysu gospodarczego. Wręcz przeciwnie firmy z roku na rok zwiększają swoje zyski. Oznacza to, że poszukiwani są specjaliści farmacji. Ofert pracy nie brakuje zarówno w kraju jaki zagranicą. Są to bardzo dobrze płatne etaty. Cieszą się one rosnącym powodzeniem i średnia osób starających się o jedną posadę rośnie. Warto zauważyć, że około dwudziestu procent ofert, które znajdują się na rynku pochodzi z krajów Unii Europejskiej, głównie z Francji i Niemiec. Nie cieszą się one jednak dużym zainteresowaniem. Farmaceuci chcą pracować w kraju, gdzie pensje w ich zawodzie są bardzo konkurencyjne. O jedno miejsce stara się  piętnaście osób. W Polsce działa 13300 aptek, których obroty ciągle rosną. To sprawia, że pracodawcy tworzą nowe miejsca pracy i w branży farmaceutycznej notuje się największy wzrost nowych ofert. Jak wcześniej było wspomniane liczba pracowników jest większa niż ofert. Rok temu sytuacja była odwrotna. Mimo takiej tendencji niewielu specjalistów farmacji myśli o wyjeździe zagranicę.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Zawsze była spora grupka osób poszukujących pracy. Jedni szukają dlatego, że ją stracili, inni dlatego, że chcą zmienić na inną. Niektórzy mają większe ambicje, inni mniejsze. O dobre stanowisko toczy się także walka w ugrupowaniach partyjnych. Co niektórzy posuwają się nawet do zmiany partii, tylko dlatego, że nie wygrała wyborów lub stoi niżej w notowaniach i wtedy możliwości znalezienia dobrej, dobrze płatnej posadki byłyby mniejsze. W ten właśnie sposób bardzo często na wielu kierowniczych stanowiskach zasiadają niekompetentne osoby., no bo jak na przykład polonista może znać się na budownictwie. To tak jakby dwa odległe bieguny. Często takie etaty otrzymują radni. Żeby wszystko było zgodne z prawem to mamy tutaj do czynienia z transakcją wiązaną. Ponadto osoby te zatrudnione są na kilku stanowiskach i jak same twierdzą doskonale sobie radzą na każdym z nich. Inny przykład historyk z wykształcenia pracuje w spółce transportowej. Twierdzi, że od dawna interesuje się transportem i ta dziedzina nie jest mu obca.  Każda zatrudniona w ten sposób osoba twierdzi, że jest bardzo kompetentna w tym co robi i zajmuje dane stanowisko, dlatego ,że tylko ona może tak naprawdę coś zrobić dla samorządu, dla mieszkańców.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Wielka Brytania to jeden z wielu krajów, który nie oparł się kryzysowi gospodarczemu. Wiele osób traci pracę i w wielu regionach nie ma pewności, że pojawią się nowe, atrakcyjne oferty pracy. Niesie to za sobą daleko idące skutki. Ludzi zaczyna dopadać lustracja, która może zamienić się w agresje i demonstracje niezadowolenia. Bardzo często ofiarami tych wyładowań stają się obcokrajowcy. Przykładem na to jest sytuacja, która miała miejsce przed elektrownią Grain Island u ujścia Tamizy i rzeki Medwey. Mianowicie mieszkańcy okolicznych miejscowości protestowali przeciwko Polakom. Przede wszystkim zarzucono polskim firmom, które są pod wykonawcami na terenie elektrownii, że nie zatrudniają Brytyjczyków. Zarzut ten odpiera firma ALSTOM, która jest głównym wykonawcom prac na terenie elektrownii. Przedstawiciel tej firmy oświadczył, że do przetargu na podwykonawców zgłosiły się jedynie polskie przedsiębiorstwa. Te z kolei oferowały pracę dla każdego ale jedynie Polacy wyrazili chęć do jej podjęcia. Wynika z tego, że pretensje Brytyjczyków są bezpodstawne a wielu upatruje w nich celowego podgrzewania do konfliktu na którym niektórzy chcą zbić kapitał polityczny.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)