Firma Extended Disc przeprowadziła badanie pod nazwą Talent Club, według którego obalony zostaje mit, że polska kultura ma patriarchalny charakter. Okazało się, że polscy panowie pozwalają sobie na pokazywanie emocji, natomiast kobiety mogą osiągać sukces zawodowy. Do przeszłości należy w tej chwili takie zachowanie jak, to, że do mężczyzny należało robienie kariery i zarabianie pieniędzy, a do kobiety opieka nad domem i rodziną. Obecnie do naszych mieszkań i pracy wchodzi równouprawnienie. Przez stereotyp rozumiemy, że kobietę charakteryzuje delikatność i uczuciowość, a mężczyznę twardość. W Polsce dominuje kobiecy typ przywództwa. Najbardziej widać go w służbie zdrowia, w przemyśle i IT, natomiast męski styl zarządzania preferują takie branże, jak: handel, finanse i ubezpieczenia. W Polsce brak jest sztywnych regulacji i procedur. Większość branż nie aprobuje zbyt dużych przywilejów, oznak statusu i tytułomanii. Wyjątkiem może być jedynie służba zdrowia. Polacy nie lubią zbytniej biurokracji, oraz wielości przepisów, zakazów i nakazów. Polska kultura przywództwa jest zbliżona do kultury takich krajów, jak: Kanada, Norwegia, Wielka Brytania, Szwecja. Najdalej nam jest do Japonii, Brazylii, Francji, czy Niemiec.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Tags: , ,

Leave a Reply